บริษัท เอส.เอส.ซี. อุตสาหรรม, พาณิชย์การ จำกัด


 
 
หน้าแรก รายการสินค้า My account ดูตะกร้าสินค้า(View Cart)

สายไฟ Building Wires and Interior Wires& Cables

สายไฟ Building Wires and Interior Wires& Cables
 

Pages:   1 2 3    Range:
Sort by:    Product     ราคา     Default    

 

สายไฟ CSC HARD DRAWN COPPER WIRE

Sku: 0004-00003-000018-0000987

   

สายไฟ CSC SOFT DRAWN COPPER WIRE

Sku: 0004-00003-000018-0000988

 
 

สายไฟ PD-IV 300 V, SINGLE CORE

Sku: 0004-00003-000018-0000989

   

สายไฟ PD-VAF (MEA TYPE B) 300 V TWO CORES

Sku: 0004-00003-000018-0000990

 
 

สายไฟ PD-VAF (MEA TYPE B) 300 V THREE CORES

Sku: 0004-00003-000018-0000991

   

สายไฟ PD-VVR 300 V TWO CORES

Sku: 0004-00003-000018-0000992

 
 

สายไฟ PD-VVR 300 V THREE CORES

Sku: 0004-00003-000018-0000993

   

สายไฟ PD-VVR 300 V FOUR CORES

Sku: 0004-00003-000018-0000994

 
 

สายไฟ PD-THW (MEA TYPE A) SINGLE CORE

Sku: 0004-00003-000018-0000995

   

สายไฟ PD-VV (MEA TYPE B) SINGLE CORE

Sku: 0004-00003-000018-0000996

 
 

สายไฟ PD-VVF 750V TWO CORE

Sku: 0004-00003-000018-0000997

   

สายไฟ PD-NYY(MEA TYPE C) 750V SINGLE CORE

Sku: 0004-00003-000018-0000998

 
 

สายไฟ PD-NYY(MEA TYPE C) 750V TWO CORES

Sku: 0004-00003-000018-0000999

   

สายไฟ PD-NYY(MEA TYPE C) 750V THREE CORES

Sku: 0004-00003-000018-0001000

 
 

สายไฟ PD-NYY(MEA TYPE C) 750V FOUR CORES

Sku: 0004-00003-000018-0001001

   

สายไฟ PD-VCT 750V FLEXIBLE SINGLE CORE

Sku: 0004-00003-000018-0001003

 
 

สายไฟ PD-VCT 750V FLEXIBLE TWO CORES

Sku: 0004-00003-000018-0001004

   

สายไฟ PD-VCT 750V FLEXIBLE THREE CORES

Sku: 0004-00003-000018-0001005

 
 

สายไฟ PD-VCT 750V FLEXIBLE FOUR CORES

Sku: 0004-00003-000018-0001006

   

สายไฟ PD-VTF 300V FLEXIBLE TWO CORES

Sku: 0004-00003-000018-0001007

 

Pages:   1 2 3    Range:

Loading...