บริษัท เอส.เอส.ซี. อุตสาหรรม, พาณิชย์การ จำกัด


 
 
หน้าแรก รายการสินค้า My account ดูตะกร้าสินค้า(View Cart)

สายไฟ Building Wires and Interior Wires& Cables

สายไฟ Building Wires and Interior Wires& Cables
 

Pages:   1 2 3    Range:
Sort by:    Product     ราคา     Default    

 

สายไฟ CSC HARD DRAWN COPPER WIRE

Sku: 0004-00003-000018-0000987

[Contact us for a price]

   

สายไฟ CSC SOFT DRAWN COPPER WIRE

Sku: 0004-00003-000018-0000988

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ PD-IV 300 V, SINGLE CORE

Sku: 0004-00003-000018-0000989

[Contact us for a price]

   

สายไฟ PD-VAF (MEA TYPE B) 300 V TWO CORES

Sku: 0004-00003-000018-0000990

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ PD-VAF (MEA TYPE B) 300 V THREE CORES

Sku: 0004-00003-000018-0000991

[Contact us for a price]

   

สายไฟ PD-VVR 300 V TWO CORES

Sku: 0004-00003-000018-0000992

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ PD-VVR 300 V THREE CORES

Sku: 0004-00003-000018-0000993

[Contact us for a price]

   

สายไฟ PD-VVR 300 V FOUR CORES

Sku: 0004-00003-000018-0000994

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ PD-THW (MEA TYPE A) SINGLE CORE

Sku: 0004-00003-000018-0000995

[Contact us for a price]

   

สายไฟ PD-VV (MEA TYPE B) SINGLE CORE

Sku: 0004-00003-000018-0000996

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ PD-VVF 750V TWO CORE

Sku: 0004-00003-000018-0000997

[Contact us for a price]

   

สายไฟ PD-NYY(MEA TYPE C) 750V SINGLE CORE

Sku: 0004-00003-000018-0000998

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ PD-NYY(MEA TYPE C) 750V TWO CORES

Sku: 0004-00003-000018-0000999

[Contact us for a price]

   

สายไฟ PD-NYY(MEA TYPE C) 750V THREE CORES

Sku: 0004-00003-000018-0001000

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ PD-NYY(MEA TYPE C) 750V FOUR CORES

Sku: 0004-00003-000018-0001001

[Contact us for a price]

   

สายไฟ PD-VCT 750V FLEXIBLE SINGLE CORE

Sku: 0004-00003-000018-0001003

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ PD-VCT 750V FLEXIBLE TWO CORES

Sku: 0004-00003-000018-0001004

[Contact us for a price]

   

สายไฟ PD-VCT 750V FLEXIBLE THREE CORES

Sku: 0004-00003-000018-0001005

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ PD-VCT 750V FLEXIBLE FOUR CORES

Sku: 0004-00003-000018-0001006

[Contact us for a price]

   

สายไฟ PD-VTF 300V FLEXIBLE TWO CORES

Sku: 0004-00003-000018-0001007

[Contact us for a price]

 

Pages:   1 2 3    Range:

Loading...