บริษัท เอส.เอส.ซี. อุตสาหรรม, พาณิชย์การ จำกัด


 
 
หน้าแรก รายการสินค้า My account ดูตะกร้าสินค้า(View Cart)

สายไฟ Low Voltage Power and Control Cables

สายไฟ Low Voltage Power and Control Cables
 
Sort by:    Product     ราคา     Default    

 

สายไฟ CV 0.6/1kv XLPE SINGLE CONDUCTOR

Sku: 0004-00003-000017-0000920

   

สายไฟ CV 0.6/1kv XLPE TWO CONDUCTORS

Sku: 0004-00003-000017-0000921

 
 

สายไฟ CV 0.6/1kv XLPE THREE CONDUCTORS

Sku: 0004-00003-000017-0000922

   

สายไฟ CV 0.6/1kv XLPE FOUR CONDUCTORS

Sku: 0004-00003-000017-0000923

 
 

สายไฟ CV-AWA 0.6/1KV SINGLE CONDUCTOR

Sku: 0004-00003-000017-0000924

   

สายไฟ CV-SWA 0.6/1KV TWO CONDUCTORS

Sku: 0004-00003-000017-0000925

 
 

สายไฟ CV-SWA 0.6/1KV THREE CONDUCTORS

Sku: 0004-00003-000017-0000926

   

สายไฟ CV-SWA 0.6/1KV FOUR CONDUCTORS

Sku: 0004-00003-000017-0000927

 
 

สายไฟ CVV FLEXIBLE COPPER CONDUCTOR 600V

Sku: 0004-00003-000017-0000928

   

สายไฟ CVV STRANDED COPPER CONDUCTOR 600V

Sku: 0004-00003-000017-0000929

 
 

สายไฟ CVVS FLEXIBLE 600V

Sku: 0004-00003-000017-0000930

   

สายไฟ CVVS STRANDED 600V

Sku: 0004-00003-000017-0000931

 
 

สายไฟ CVV-SWA 600V

Sku: 0004-00003-000017-0000932

   

สายไฟ NYCY 750 V

Sku: 0004-00003-000017-0000933

 

Loading...