บริษัท เอส.เอส.ซี. อุตสาหรรม, พาณิชย์การ จำกัด


 
 
หน้าแรก รายการสินค้า My account ดูตะกร้าสินค้า(View Cart)

สายไฟ Medium-Extra High Voltage Power Cables

สายไฟ Medium-Extra High Voltage Power Cables
 

Pages:   1 2 3    Range:
Sort by:    Product     ราคา     Default    

 

สายไฟ SAC 15-25KV

Sku: 0004-00003-000018-0000934

[Contact us for a price]

   

สายไฟSAC 35KV

Sku: 0004-00003-000018-0000935

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ PIC 25KV

Sku: 0004-00003-000018-0000936

[Contact us for a price]

   

สายไฟ PIC 35KV

Sku: 0004-00003-000018-0000937

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ HXLP 5KV

Sku: 0004-00003-000018-0000938

[Contact us for a price]

   

สายไฟ HXLP 15KV

Sku: 0004-00003-000018-0000939

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ HXLP 25KV

Sku: 0004-00003-000018-0000940

[Contact us for a price]

   

สายไฟ HXLP 35KV

Sku: 0004-00003-000018-0000941

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ MV90 WITH COPPER WIRE SHIELD

Sku: 0004-00003-000018-0000942

[Contact us for a price]

   

สายไฟ MV90 WITH TAPE SHEILD

Sku: 0004-00003-000018-0000943

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ HXLP 1.8/3 (3.6) KV WITH COPPER WIRE SHIELD

Sku: 0004-00003-000018-0000944

[Contact us for a price]

   

สายไฟ HXLP 3.6/6 (7.2) KV WITH COPPER WIRE SHIELD

Sku: 0004-00003-000018-0000945

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ HXLP 6/10 (12) KV WITH COPPER WIRE SHIELD

Sku: 0004-00003-000018-0000946

[Contact us for a price]

   

สายไฟ HXLP 8.7/15 (17.5) KV WITH COPPER WIRE SHIELD

Sku: 0004-00003-000018-0000947

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ HXLP 12/20 (24) KV WITH COPPER WIRE SHIELD

Sku: 0004-00003-000018-0000948

[Contact us for a price]

   

สายไฟ HXLP 18/30 (36) KV WITH COPPER WIRE SHIELD

Sku: 0004-00003-000018-0000949

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ HXLP-DATA 3.6/6 (7.2)KV WITH DOUBLE ALUMINUM TAPE ARMOUR

Sku: 0004-00003-000018-0000950

[Contact us for a price]

   

สายไฟ HXLP-DATA 6/10 (12)KV WITH DOUBLE ALUMINUM TAPE ARMOUR

Sku: 0004-00003-000018-0000951

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ HXLP-DATA 8.7/15 (17.5)KV WITH DOUBLE ALUMINUM TAPE ARMOUR

Sku: 0004-00003-000018-0000952

[Contact us for a price]

   

สายไฟ HXLP-DATA 18/30 (36)KV WITH DOUBLE ALUMINUM TAPE ARMOUR

Sku: 0004-00003-000018-0000954

[Contact us for a price]

 

Pages:   1 2 3    Range:

Loading...