บริษัท เอส.เอส.ซี. อุตสาหรรม, พาณิชย์การ จำกัด


 
 
หน้าแรก รายการสินค้า My account ดูตะกร้าสินค้า(View Cart)

สายไฟ Medium-Extra High Voltage Power Cables

สายไฟ Medium-Extra High Voltage Power Cables
 

Pages:   1 2 3    Range:
Sort by:    Product     ราคา     Default    

 

สายไฟ SAC 15-25KV

Sku: 0004-00003-000018-0000934

   

สายไฟSAC 35KV

Sku: 0004-00003-000018-0000935

 
 

สายไฟ PIC 25KV

Sku: 0004-00003-000018-0000936

   

สายไฟ PIC 35KV

Sku: 0004-00003-000018-0000937

 
 

สายไฟ HXLP 5KV

Sku: 0004-00003-000018-0000938

   

สายไฟ HXLP 15KV

Sku: 0004-00003-000018-0000939

 
 

สายไฟ HXLP 25KV

Sku: 0004-00003-000018-0000940

   

สายไฟ HXLP 35KV

Sku: 0004-00003-000018-0000941

 
 

สายไฟ MV90 WITH COPPER WIRE SHIELD

Sku: 0004-00003-000018-0000942

   

สายไฟ MV90 WITH TAPE SHEILD

Sku: 0004-00003-000018-0000943

 
 

สายไฟ HXLP 1.8/3 (3.6) KV WITH COPPER WIRE SHIELD

Sku: 0004-00003-000018-0000944

   

สายไฟ HXLP 3.6/6 (7.2) KV WITH COPPER WIRE SHIELD

Sku: 0004-00003-000018-0000945

 
 

สายไฟ HXLP 6/10 (12) KV WITH COPPER WIRE SHIELD

Sku: 0004-00003-000018-0000946

   

สายไฟ HXLP 8.7/15 (17.5) KV WITH COPPER WIRE SHIELD

Sku: 0004-00003-000018-0000947

 
 

สายไฟ HXLP 12/20 (24) KV WITH COPPER WIRE SHIELD

Sku: 0004-00003-000018-0000948

   

สายไฟ HXLP 18/30 (36) KV WITH COPPER WIRE SHIELD

Sku: 0004-00003-000018-0000949

 
 

สายไฟ HXLP-DATA 3.6/6 (7.2)KV WITH DOUBLE ALUMINUM TAPE ARMOUR

Sku: 0004-00003-000018-0000950

   

สายไฟ HXLP-DATA 6/10 (12)KV WITH DOUBLE ALUMINUM TAPE ARMOUR

Sku: 0004-00003-000018-0000951

 
 

สายไฟ HXLP-DATA 8.7/15 (17.5)KV WITH DOUBLE ALUMINUM TAPE ARMOUR

Sku: 0004-00003-000018-0000952

   

สายไฟ HXLP-DATA 18/30 (36)KV WITH DOUBLE ALUMINUM TAPE ARMOUR

Sku: 0004-00003-000018-0000954

 

Pages:   1 2 3    Range:

Loading...