บริษัท เอส.เอส.ซี. อุตสาหรรม, พาณิชย์การ จำกัด


 
 
หน้าแรก รายการสินค้า My account ดูตะกร้าสินค้า(View Cart)

สายโทรศัพท์ Telecommunication Cables

สายไฟ Telecommunication Cables
 
Sort by:    Product     ราคา     Default    

 

สายไฟ AP ALPETH SHEATHED CABLE

Sku: 0004-00003-000018-0001031

[Contact us for a price]

   

สายไฟ AP(8) FIGURE 8 ALPETH SHEATHED CABLE

Sku: 0004-00003-000018-0001032

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ PAP DOUBLE SHEATHED ALPETH CABLE

Sku: 0004-00003-000018-0001033

[Contact us for a price]

   

สายไฟ AP-SWA ALPETH SHEATHED CABLE WITH STEEL WIRE ARMOUR

Sku: 0004-00003-000018-0001034

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ AP-FSF FOAM/SKIN INSULATOR ALPETH SHEATHED FILLED CABLE

Sku: 0004-00003-000018-0001035

[Contact us for a price]

   

สายไฟ ASP-FSF FOAM/SKIN INSULATION ALPETH SHEATHED FILLED CABLE WITH STEEL TAPE ARMOUR

Sku: 0004-00003-000018-0001036

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ DSAP-FSF FOAM/SKIN INSULATION ALPETH SHEATHED FILLED CABLE WITH CORE SEPARATOr

Sku: 0004-00003-000018-0001037

[Contact us for a price]

   

สายไฟ TM PVC SHEATHED AND PVC INSULATED TERMINATING CABLE

Sku: 0004-00003-000018-0001038

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ SS-DP PVC INSULATED AND SELF-SUPPORTED TELEPHONE DROP WIRE

Sku: 0004-00003-000018-0001039

[Contact us for a price]

   

สายไฟ JD PVC INSULATED JUMPER WIRE

Sku: 0004-00003-000018-0001040

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ GDW GROUND WIRE

Sku: 0004-00003-000018-0001041

[Contact us for a price]

   

สายไฟ IN POLYPROPYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED CABLES

Sku: 0004-00003-000018-0001042

[Contact us for a price]

 
 

สายไฟ IN-A POLYPROPYLENE INSULATED AND PVC SHEATHED COMMUNICATION CABLE WITH ALUMINIUM FOIL

Sku: 0004-00003-000018-0001043

[Contact us for a price]

   

สายไฟ ST INSIDE-OUTSIDE STATION WIRE

Sku: 0004-00003-000018-0001044

[Contact us for a price]

 

Loading...