บริษัท เอส.เอส.ซี. อุตสาหรรม, พาณิชย์การ จำกัด


 
 
หน้าแรก รายการสินค้า My account ดูตะกร้าสินค้า(View Cart)

Payment Method

 

Payment Methods

        Payment of services and products can be made by diffent methods as indicated. 
Pay through Online Credit Card

     This method is the most convenient. We can confirm your payment immediately (within a few seconds). Our system accepts  VISA, MasterCard and American Express from all banks.


Pay at the Bank or ATM

Account Name : S.S.C INDUSTRIAL, COMMERCIAL., LTD

 KASIKORNBANK Onnuch Branch Office 060-2-52380-2
 Siam Commercial  Bank Onnut Branch Office 133-2-24346-9  
 Bank of Ayudhya Pattanakan Branch Office  168-1-27493-0

*Please send the money transfer receipt by fax to the following number : (+66-2300-2732) or scan it  and send it to: billing@thailandhardware.com


Pay by cross check or cash at  
S.S.C INDUSTRIAL CO., LTD. 129/275 Moo.8 Praweat, Praweat Bangkok 10250

(In case that total  amount is more than 10,000 Baht, Thailandhardware.com provide the messenger to take check or cash from customers directly. Please call+66-23002732 Accounting Department or billing@thailandhardware.com)


วิธีชำระค่าบริการ
 
ท่านสามารถเลือกชำระได้ 3 วิธี คือ
1. ชำระค่าบริการโดยโอนผ่านตู้ เอทีเอ็ม ได้ทั่วประเทศ
2. ชำระค่าบริการโดยโอนผ่านเค้าเตอร์ธนาคาร โดยสั่งจ่าย

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) อ่อนนุช บริษัท เอส.เอส.ซี. อุตสาหกรรม, พาณิชย์การ จำกัด 060-2-52380-2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (ออมทรัพย์) พัฒนาการ บริษัท เอส.เอส.ซี. อุตสาหกรรม, พาณิชย์การ จำกัด 168-1-27493-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ออมทรัพย์) Onnut บริษัท เอส.เอส.ซี. อุตสาหกรรม, พาณิชย์การ จำกัด 133-2-24346-9
 
3. ชำระเงินผ่านบัตรเครดิตออนไลน์
ผ่านระบบของธนาคารกสิการไทยซึ่งใชัระบบ SSL ที่มีความปลอดภัยสูง
-ปฏิบัติตามขั้นตอน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน บันทึก Ref Code ของ Thaiepay เพื่อใช้ในการอ้างอิง
-เมื่อเสร็จทุกขั้นตอนกรุณาโทรมาแจ้งยืนยันที่หมายเลข 02-3002732, 089-5292113
 
หลังจากท่านโอนเงินเสร็จแล้ว
*****กรุณา Fax หลักฐานการชำระ มาที่หมายเลข 02-3002733 (พร้อมทั้งระบุชื่อบริษัทด้วยค่ะ)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี บริษัท เอส.เอส.ซี. อุตสาหกรรม,พาณิชย์การ จำกัด : 3021032197
� ��

Loading...